СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ НА ЗИД НА КОДЕКСА НА ТРУДА, № 354-01-20, ВНЕСЕН ОТ МИЛКО БАГДАСАРОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ; И ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТНОСНО ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ЗИД НА КОДЕКСА НА ТРУДА

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява следното становище по Проект на  ЗИД на  Кодекса на труда,  № 354-01-20,  внесен от Милко Багдасаров и група народни представители; предложение от народния представител Петър Кънев, относно второ гласуване на проект на ЗИД на Кодекса на труда, 402-01-7, внесен от МС на 21.01.2014 г.; предложение от народния представител Светлана Ангелова и група народни представители…