СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Във връзка с проведеното заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС, на което да се обсъдят внесените предложения на КНСБ, БСК, БТПП и АИКБ за промени в Кодекса на труда и на основание взетото решение, заседанието на комисията да се отложи и да се даде възможност на всички социални партньори да внесат свои предложения…