СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, № 454-01-32, ВНЕСЕН ОТ РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България след като обсъди с фирми нейни членове и Сдружението за модерна търговия, колективен член на КРИБ, внесения ЗИД на Закона за защита на конкуренцията изразява следната позиция: На първо място бихме искали да подчертаем, че няма реални данни за наличието на нелоялни търговски практики /НТП/ във веригата за…