Арбитражният съд при КРИБ – ефективна и качествена алтернатива при решаване на търговски спорове

През 2014 г. с решение на Управителния съвет на КРИБ беше структуриран и започна работа Арбитражен съд при Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – Гласът на българския бизнес. Съдът беше представен публично за първи път на Годишното общо събрание на КРИБ на 27 ноември. На 19 март 2014 г. УС на КРИБ прие…

ПОЗИЦИЯ НА КРИБ В СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА

Във връзка със станалите напоследък ежедневни медийни атаки срещу частни дружества в сектор енергетика в България, Управителният съвет на КРИБ е принуден отново да изложи нееднократно заявяваните, принципни позиции на Конфедерацията, касаещи бизнес климата в страната и условията за нормална икономическа дейност, а именно: 1.   Търговските спорове между търговските дружества се решават чрез преговори или…