СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТАВЯНЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ ЗА ДОБИВ НА ЗЛАТО, ЦЕННИ И РЕДКИ МЕТАЛИ, № 454-02-31, ВНЕСЕН ОТ ВОЛЕН СИДЕРОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Във връзка с внесен за разглеждане и приемане от Народното събрание проект на решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали № 454-02-31, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява своето категорично неподкрепяне на така предложеното решение. Мотивите ни за изразената позиция са продиктувани от това, страните…