Отворено писмо „Предложения за въвеждане на нов механизъм за преразпределение на разходите за задължения към обществото” 27 януари 2015 г.

ДО: Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС   Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ КЪМ НС   Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА   Г-Н БОЖИДАР ЛУКАРСКИ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА   ОТНОСНО: Предложения на бизнеса за…