Декларация в подкрепа на Българската петролна и газова асоциация

Изх. № 541-00-541 Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО   КОПИЕ: Г-Н ЙОСИФ МИЛОШЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ КЪМ НСТС   ОТНОСНО: Проекти на Постановления за изменение и допълнение на: Наредбата за изчисляване и изплащане…

Въвеждане на електронна трудова книжка

Изх. № 543-00-543 Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО   ОТНОСНО: въвеждане на електронна трудова книжка   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепя идеята за въвеждане на електронна трудова книжка. Считаме, че…

Декларация на КРИБ в подкрепа за декларираното от "Българска петролна и газова асоциация" становище за затягане на мерките срещу сивия сектор в бранша "търговия с течни горива"

Изх. № 542-00-542/ 19.02.2015 ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-Н БОЖИДАР ЛУКАРСКИ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА   Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,…