СЪОБЩЕНИЕ

В българската акцизна и данъчна политика постоянно се възпроизвежда принципът за непрозрачност, двоен стандарт в законодателството и липса на диалог между бизнеса и администрацията, е общото становище на асоциации и представители от всички браншове, произвеждащи и търгуващи с акцизни стоки в страната. На обща среща в КРИБ ръководствата на Българската петролна и газова асоциация, Националната…

СЪОБЩЕНИЕ

В българската акцизна и данъчна политика постоянно се възпроизвежда принципът за непрозрачност, двоен стандарт в законодателството и липса на диалог между бизнеса и администрацията, е общото становище на асоциации и представители от всички браншове, произвеждащи и търгуващи с акцизни стоки в страната. На обща среща в КРИБ ръководствата на Българската петролна и газова асоциация, Националната…