Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепя по принцип направените предложения за промени…

Изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепя по принцип предложените промени, целящи привеждане на…