Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС ОТНОСНО: Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН, С предложените…

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС ОТНОСНО: Законопроект за  изменение и  допълнение на  Закона за държавния служител, № 554-01-148,  внесен  от Петър Славов и група народни представители на 31.07.2015 г.          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН, Във връзка с чл.76, ал.3 от Правилника…

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративно подоходно облагане

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС ОТНОСНО: Законопроект за  изменение и  допълнение на  Закона за корпоративно подоходно облагане         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН, От името на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) бихме искали да изразим нашите коментари по Закон…