Проект на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС ОТНОСНО: Проект на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепя законопроекта като цял. Възраженията ни основно се свеждат до така предложения текст на чл.18,…