Становище на КРИБ относно ЗИД на Закона за хазарта

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ     ОТНОСНО: ЗИД на Закона за хазарта, № 854-01-40, внесен от н.п. Христиан Митев и група народни представители на 11.05.2018 год.         УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,   В допълнение към публично изразената позиция на Конфедерацията на работодателите и индустриалците…