Становище на КРИБ относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 854-01-48 от 13 юни 2018 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДЕМОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците /КРИБ/ подкрепя изцяло внесения от Светлана Ангелова и група народни представители законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 854-01-48 от 13 юни 2018г. Със законопроекта се предвижда изменение и допълнение на чл. 49 от Кодекса на труда, отнасящи се до режима на регистрация и…