Позиция-опровержение на БМГК по Закона за горивата

ДО ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЕМИЛ ДИМИТРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ И БОРБА СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА И КОНТРАБАНДАТА ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА КОПИЕ ДО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ АНДРЕЙ ДЕЛЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ РАДОСВЕТ РАДЕВ…