Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД на ЗАДС), публикуван за обществено обсъждане на 12.07.2019 г.

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ КОПИЕ: Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ Г-ЖА ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА“ В МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ   ОТНОСНО: Законопроект   за   изменение   и  допълнение   на  Закона   за   акцизите  и данъчните складове (ЗИД на ЗАДС), публикуван за обществено обсъждане на 12.07.2019 г.   УВАЖАЕМИ…