Проект на постановление на МС за приемане тарифа на таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

Проект на постановление на МС за приемане тарифа на таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

КРИБ проведе пресконференция по проект за разработване на нов модел за управление на човешките ресурси

Проектът цели да развие социалния капитал чрез подобряване на състоянието на работещите и работна среда На 10 декември 2019 г., в централния офис на КРИБ в София, се проведе пресконференция във връзка със стартиралия на 1-ви октомври 2019 г. проект на „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ Гласът на българския бизнес“ с…