Становище на КРИБ по Проект на Наредба за системата „бонус-малус“ по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Становище на КРИБ по Проект на Наредба за системата „бонус-малус“ по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.