ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ /КРИБ/

ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА БИЗНЕСА В УСЛОВИЯТА НА ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА 1. Компенсиране на поскъпването на електроенергията на промишлени предприятия в резултат на поскъпването на емисиите парникови газове, съгласно критериите на Насоки относно мерки за държавна помощ в контекста на ЕСТЕ след 2012 г.; 2. Въвеждане на таван за разходите…

Предложения на КРИБ към правителството за облекчаване на бизнеса в условията на ограничителните мерки във връзка с епидемиологичната обстановка в страната

1. Компенсиране на поскъпването на електроенергията на промишлени предприятия в резултат на поскъпването на емисиите парникови газове, съгласно критериите на Насоки относно мерки за държавна помощ в контекста на ЕСТЕ след 2012 г.; 2. Въвеждане на таван за разходите за такса задължения към обществото (ЗКО) на енергоинтензивните предприятия с критерии за допустимост съгласно Насоките за…