Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА   ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,   Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и…

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА   ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,   Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и…