Евгений Иванов по NOVA: Това е единственият възможен бюджет в криза като сегашната

Изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов коментира проекта за държавен бюджет на Р България за 2021 г. час преди приключването на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 27 октомври в интервю на Ванина Недкова от NOVA В момента тече заседанието на социалните партньори за предложения от държавата бюджет. Каква е позицията на КРИБ…

Становище на КРИБ относно Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и проект на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България след като обсъди със своите членове като цяло изразява подкрепа за проектите на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. Смятаме, че проектите са разработени на високо професионално ниво и са в съответствие с актуалната бюджетна…

Становище на КРИБ относно Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и проект на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България след като обсъди със своите членове като цяло изразява подкрепа за проектите на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. Смятаме, че проектите са разработени на високо професионално ниво и са в съответствие с актуалната бюджетна…

Становище на КРИБ относно Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява положително становище относно Проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Бюджета на НЗОК за 2021г. е приет с балансирано бюджетно салдо. С него се постига гарантиране на пакета здравноосигурителни дейности в обхвата на задължителното здравно осигуряване, като спрямо закона за 2020 г., през…

Становище на КРИБ относно Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява положително становище относно Проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Бюджета на НЗОК за 2021г. е приет с балансирано бюджетно салдо. С него се постига гарантиране на пакета здравноосигурителни дейности в обхвата на задължителното здравно осигуряване, като спрямо закона за 2020 г., през…