Писмо относно процедура за установяване на наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС И ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МС ДО Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Относно: процедура за установяване на наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (Обн. ДВ. Брой 10, 04.02.2020 г.,…

Писмо относно процедура за установяване на наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС И ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МС ДО Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Относно: процедура за установяване на наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (Обн. ДВ. Брой 10, 04.02.2020 г.,…