Предложение за промяна на разпоредбата на чл.4, т.19 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Г-Н ПЛАМЕН НУНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ОТНОСНО: Предложение за промяна на разпоредбата на чл.4, т.19 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НУНЕВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) е…

Предложение за промяна на разпоредбата на чл.4, т.19 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Г-Н ПЛАМЕН НУНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ОТНОСНО: Предложение за промяна на разпоредбата на чл.4, т.19 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НУНЕВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) е…