КРИБ подкрепя исканията на магазините, предлагащи нехранителни стоки

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА, УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, По…

КРИБ подкрепя исканията на магазините, предлагащи нехранителни стоки

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА, УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, По…