КРИБ подкрепя исканията на Камарата на строителите за спешна индексация на договорите с публични възложители

Г-Н МИРОСЛАВ ИВАНОВ И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  В ОСТАВКА Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ ЗАМ.МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ В ОСТАВКА Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ ЗАМ.МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  И МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО В ОСТАВКА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМИ ГОДПОДИН КАРАДЖОВ, Във връзка с получено…

КРИБ подкрепя исканията на Камарата на строителите за спешна индексация на договорите с публични възложители

Г-Н МИРОСЛАВ ИВАНОВ И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  В ОСТАВКА Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ ЗАМ.МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ В ОСТАВКА Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ ЗАМ.МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  И МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО В ОСТАВКА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМИ ГОДПОДИН КАРАДЖОВ, Във връзка с получено…