Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност

Изх. № 144-00-144 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 48-202-01-24, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)…

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност

Изх. № 144-00-144 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 48-202-01-24, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)…

Становище на КРИБ по ЗИД на ЗКПО, внесен от Божидар Божанов и група н.п.

Изх. № 143-00-143 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-254-01-34, внесен от  Божидар Божанов и група н. п. на 27.10.2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците…

Становище на КРИБ по ЗИД на ЗКПО, внесен от Божидар Божанов и група н.п.

Изх. № 143-00-143 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-254-01-34, внесен от  Божидар Божанов и група н. п. на 27.10.2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците…

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане

Изх. № 140-00-140 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-202-01-26, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изразява…

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане

Изх. № 140-00-140 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-202-01-26, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изразява…

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. № 141-00-141 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 48-202-01-21, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в…

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. № 141-00-141 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 48-202-01-21, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в…

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове

Изх. № 142-00-142 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 48-202-01-23, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)…

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове

Изх. № 142-00-142 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 48-202-01-23, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)…