Писмо на АОБР относно Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането

ДО Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането № 48-202-01-42 внесен от Министерския съвет на 12 декември 2022 г., приет от НС на първо гласуване на 18 януари 2023 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/…

Писмо на АОБР относно Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането

ДО Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането № 48-202-01-42 внесен от Министерския съвет на 12 декември 2022 г., приет от НС на първо гласуване на 18 януари 2023 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/…