Писмо до МОН относно промени в заплащането на учениците в дуалната система на обучение

Изх.№ 6 /06.02.2024 г. ДО МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАНА                                                                        ОТНОСНО:  Ваше писмо изх. № 1101-17/31.01.2024 г. – промени в…