24.05.2024

80% от компаниите виждат устойчивостта като потенциален приход

По-голямата част от компаниите гледат на устойчивостта като на възможност за създаване на стойност, като повече от три четвърти предвиждат потенциални ползи, вариращи от по-високи приходи и рентабилност до по-ниска цена на капитала, въпреки че много от тях също очакват повишени разходи, свързани с устойчивостта, и необходимост от значителни инвестиции, според ново проучване на Morgan Stanley, цитирано от esgtoday.com.

Резултатите от проучването показват, че почти всички компании вече осъзнават въздействието на устойчивостта върху техните дългосрочни корпоративни стратегии. 85% от респондентите съобщават, че виждат устойчивостта като възможност за създаване на стойност, включително 53%, които я разглеждат предимно като създаване на стойност и 32% както като създаване на стойност, така и като управление на риска, а 15% гледат на устойчивостта предимно като управление на риска. Само 1% отговарят, че устойчивостта не е съществена за дългосрочната корпоративна стратегия.

Устойчивостта като възможност за създаване на стойност оглавява списъка с „много значими“ причини, докладвани от компаниите за преследване на стратегии за устойчивост, цитирани от 50% от респондентите, следвана плътно от спазването на правителствените разпоредби с 48% и моралното задължение с 47%.

Над 80% от компаниите виждат потенциални финансови възможности от своите стратегии за устойчивост през следващите 5 години

81% от анкетираните смятат, че устойчивостта е малко (41%) или много (40%) вероятно да доведе до по-висока рентабилност, а 79 % я виждат като стимулиране на по-високи приходи (35% много вероятно, 44% донякъде вероятно) и 82% за подобряване на възможностите за генериране на приходи (38% и 44%).

Друга ключова полза, подчертана от проучването, е подобреният достъп до капитал. 77% от респондентите съобщават, че устойчивостта може да доведе до по-ниски разходи за собствен капитал или дълг през следващите пет години.

Компаниите също така са наясно с потенциалните предизвикателства и разходи, свързани с техните стратегии за устойчивост, включително 69% очакват много (28%) или малко вероятни (41%) разходи от променящите се процеси, 72% виждат по-високи разходи или правни рискове от регулирането на устойчивостта, а 73% виждат по-високи разходи или недостиг на суровини през следващите пет години.

Най-голямото предизвикателство, докладвано от респондентите, е преструктурирането на веригите за доставки, за да се изпълнят задълженията за правата на човека, което се счита за малко или много вероятно от 74% от компаниите. Сред предизвикателствата те посочват и големите инвестиции (31%), които трябва да направят, за да преструктурират бизнеса си. 22% от участниците казват, че трудно е да се оправдае краткосрочното отрицателно финансово въздействие, дори с дългосрочните ползи.

92% от компаниите очакват изменението на климата да повлияе на техния бизнес

Проучването установи също така, че почти всички компании, 92% очакват изменението на климата да повлияе на техните бизнес модели до 2050 г. 23% съобщават, че това вече е риск за техния бизнес модел днес, както и технологичните промени (25%), действията на конкурентите (25%) и нестабилността на веригата за доставки (23%).

Проучването също така подчертава осъзнатата нужда от компаниите от експертен опит в областта на устойчивостта на ниво управителен съвет. 57% от респондентите съобщават, че членовете на Управителния съвет могат да се възползват от повече знания по отношение на разпоредбите за устойчивост. Като цяло само 37% от респондентите са съгласни, че бордът на техните компании има опит в областта на устойчивостта.

“Компаниите все повече виждат факторите за устойчивост като неразделна част от дългосрочното създаване на стойност на компанията. Все още може да има предизвикателства при разработването на експертиза и модели на финансиране, но корпоративните лидери гледат на устойчивите бизнес практики като на стимулиране на създаването на стойност, както и на намаляването на риска”, коментира Джесика Алсфорд, главен директор по устойчивост в Morgan Stanley и главен изпълнителен директор на Института за устойчиво инвестиране.