21.06.2024

80% от CEO-та се чувстват притиснати да подобрят грижата за служителите

80% от изпълнителните директори в световен мащаб се чувстват притиснати от служители, клиенти и управителни съвети да подобрят човешката устойчивост. Тази концепция включва създаване на стойност за служителите, подобряване на тяхното здраве, умения, пригодност за заетост и цялостно благосъстояние. Това показват данните от последния доклад на Deloitte, в сътрудничество с Workplace Intelligence, цитиран от esgnews.com.

Около 8 от 10 изпълнителни директори съобщават, че изпитват натиск от служители (82%), клиенти (78%), инвеститори (78%), партньори (77%) и членове на борда (77%) да се ангажират с човешката устойчивост.

88% от лидерите искат възнаграждението им да бъде обвързано с показателите за човешка устойчивост. Освен това 71% смятат, че лидерството трябва да се промени, ако не се постигне напредък в тази област.

Докато 82% от ръководителите смятат, че техните компании напредват в човешката устойчивост, само 56% от служителите са съгласни. Трябва да се отбележи, че 90% от ръководителите смятат, че техните компании влияят положително на благосъстоянието на служителите, но само 60% от работниците споделят това мнение.

„Приемането на човешката устойчивост може да бъде от полза както за бизнеса, така и за хората“, казва Пол Силвърглейт, ръководител на US Executive Accelerators и заместник-председател на американския технологичен сектор на Deloitte. „Днешният C-suite има възможност да гарантира, че е приоритет на най-високите нива, създавайки по-възнаграждаващи и продуктивни работни места”, посочва той.

Пропуски в благосъстоянието на служителите

Само около една трета от работниците съобщават за подобрения в тяхното физическо (34%), умствено (32%), финансово (35%) и социално (31%) благосъстояние миналата година, за разлика от възприятията на над 70% от ръководителите.

„Лидерите трябва да се отдалечат от наследеното мислене, което се съсредоточава върху извличането на стойност от хората, и вместо това да прегърнат човешката устойчивост, подкрепяйки дългосрочното благосъстояние на индивиди, организации и общество”, смята Джен Фишър, пенсиониран управляващ директор в Deloitte САЩ.

82% от ръководителите смятат, че компаниите трябва да отчитат публично своите показатели за човешка устойчивост, въпреки че 81% признават, че техните организации не правят достатъчно в това отношение. Интересното е, че 61% от ръководния екип биха приели намаляване на заплатата, за да работят за компания, насърчаваща човешката устойчивост.