12.03.2024

90% от инвеститорите в САЩ подкрепят новите регламенти за докладване

Инвеститорите в САЩ подкрепят новите регламенти за докладване, свързани с устойчивостта, като CSRD на ЕС и новите правила за докладване на климата на САЩ SEC. Мнозинството от инвеститорите вярва, че висококачествените ESG данни ще позволят по-добри инвестиционни решения, според ново проучване, публикувано от доставчика на бизнес данни и решения за отчитане Workiva, съобщава esgtoday.com.

Проучването е проведено сред близо 900 ръководители на компании с над 250 милиона долара приходи и повече от 100 институционални инвеститори в Северна Америка.

Приблизително 9 от 10 инвеститори вярват, че новите разпоредби за отчитане на устойчивостта ще им помогнат да вземат по-информирани инвестиционни решения, включително 90% за регламента на ЕС за CSRD, 89% за законите за разкриване на климата в Калифорния и 91% за правилото за разкриване на климата на SEC.

92% от инвеститорите са на мнение, че ESG данните са важни за оценката на дългосрочните финансови перспективи на компаниите, а 88% казват, че ESG данните трябва да се третират със същата строгост като финансовите данни.

Много компании очакват трудности с новите изисквания за разкриване на информация

С въвеждането на новите разпоредби, много компании очакват трудности при посрещането на новите нужди от разкриване на информация, като 74% от ръководителите съобщават, че спазването на регулаторните изисквания за докладване ще стане значително по-голямо предизвикателство през следващата година, а две трети изразяват загриженост относно способността на техните компании да се съобразяват с новите регулаторни изисквания за докладване.

Технологията е ключово предизвикателство, като 65% от ръководителите съобщават, че са загрижени, че технологията за бизнес отчети, която в момента се използва от техните компании, е недостатъчна за изпълнение на новите регулаторни изисквания за докладване.

Ръководителите казват още, че виждат значителна стойност в интегрирането на финансово и ESG отчитане, като 85% са съгласни, че интегрираното отчитане улеснява компаниите да спазват регулаторните изисквания за отчитане, а ръководителите, които в момента интегрират ESG и финансово отчитане, е почти два пъти по-вероятно да изразят доверие в способността на компаниите да спазват новото правило за докладване на климата на SEC.

Интегриране на финансово ESG отчитане

Инвеститорите също изразиха силна подкрепа за интегрирането на финансово и ESG отчитане, като 88% съобщават, че е по-вероятно да инвестират в компании с интегрирано отчитане. Освен това инвеститорите съобщават за силна подкрепа за необходимостта от уверение от трета страна, като 88% заявяват, че е по-вероятно да инвестират в компании, които получават уверение за ESG данни.

Сложността на събирането на данни за устойчивост се очертава като най-голямото предизвикателство, посочено от повече от половината (52%) от анкетираните ръководители, следвано от адаптирането към промените в регулаторното отчитане с 48% и получаване на увереност за ESG данни с 45%. Освен това 43% съобщават за предизвикателства, дължащи се на ограничен опит в областта на устойчивостта сред техния персонал.

Генеративният AI е ключов инструмент, който се очаква да помогне на компаниите

Един от ключовите инструменти, според проучването, който се очаква да помогне на компаниите да се справят с тези предизвикателства, е генеративният AI. 83% от ръководителите вярват, че той ще помогне на компаниите да се съобразят с регулаторните изисквания за докладване. Въпреки обещаващата технология обаче, 72% от ръководителите съобщават, че ограничават използването на генеративен AI в бизнес отчетите поради опасения относно сигурността на данните.

Генеративният AI също се очертава като ключов инструмент за инвеститорите, според проучването, като 55% съобщават, че в момента използват генеративен AI, за да оценят ефективността на ESG и устойчивостта на компаниите, а 61% планират да направят това през следващите 5 години.

Проучването подчертава преобладаващото мнение сред ръководителите и институционалните инвеститори, че интегрираното финансово и ESG отчитане е фундаментална необходимост за предоставяне на заинтересованите страни на цялостно разбиране за представянето на компанията”, казва съветникът на Workiva ESG Пол Дракман.