04.05.2024

91% от европейските градове търсят решения, базирани на природата

Нов доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) установява, че почти всички европейски градове се обръщат към базирани на природата решения, за да контролират по-високите температури и други негативни въздействия от изменението на климата, предава Euractiv.

В цяла Европа температурата за март 2024 г. е с 2,12°C над средната за този месец. Градовете, които могат да бъдат с 10 до 15 °C по-горещи от заобикалящите ги площи, усещат тези промени в климата остро – и търсят решения.

Базирани на природата решения, които са ефективни за охлаждане и задържане на вода в градовете, се превърнаха в предпочитан инструмент за повечето градове, се казва в доклада. Този подход присъства в 91% от изследваните 19 000 местни плана за действие за климата.

„Тези градове също така обмислят много други решения с предимства, като например пространство за отдих и намаляване на замърсяването“, добавят от агенцията.

Какво включват базираните на природата решения? Създаването и поддържането на паркове и градски гори, зелени площи и въвеждането на „естествени мерки за задържане на вода“ се считат за най-добра практика. В резултат на това докладът наблюдава промяна в установената догма: от градовете, избиращи или „сива“, или „зелена“ инфраструктура, към подход „сиво със зелено“.

Зелената инфраструктура в европейските градове варира значително. Например в словашкия град Търнава едва 7% от пространството е зелено, докато испанският град Касерес може да се похвали с огромно покритие от 96%. В същото време обществено достъпните зелени площи представляват само 3% от площта на европейските градове.

За пример

В цяла Европа някои градове се открояват. В Мадрид местното правителство работи върху заобикалянето на града с пръстен от дървета като част от проекта „Мадрид 360“. През следващите 10 години испанската столица има за цел да засади два милиона дървета в 75-километров горски пояс. Въпреки това, проектът се бори с екстремни метеорологични явления, които са вредни за младите дървета и сблъсъци относно собствеността върху земята.

Полският град Познан озелени градските пространства и ги отвори за обществеността. Той също така създаде градски плажове върху неизползваеми преди това кафяви земи по поречието на река Варта.

В Гьотеборг, Швеция, местната власт използват дъжда, който се излива върху града, през около 40% от времето. Известни като „Regnlekplatsen“ (площадка за игра с дъжд), тези зони за игра са проектирани да бъдат най-забавни за децата, когато вали.

Докладът приветства напредъка, постигнат до момента, но и заключава, че е необходима повече работа за интегриране на адаптирането към климата във всички индустрии.

От Европейската агенция по околна среда настояват също заинтересованите страни да създадат обща визия за това как изглежда едно устойчиво градско бъдеще, което съчетава интеграцията на природата с отчитане на благосъстоянието на гражданите.