16.10.2006

България е изключително конкурентноспособна за чуждестранни инвестиции

България е изключително конкурентноспособна за привличането на чуждестранни инвестиции, каза председателят на КРИБ Иво Прокопиев на съвместна пресконференция на Представителството на ООН в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Българската агенция за инвестициите, проведена на 16 октомври 2006 г., на която бе представен годишният доклад на Конференцията на ООН за търговия и развитие.

Г-н Прокопиев посочи, че благоприятно влияние за привличане на чуждестранни инвестиции в България оказва намаляването на корпоративния данък до 10 процента, както и изгодното облагане на дивиденти, лихви и печалба, а също и качественият човешки капитал. По думите му България започва да се превръща от получател на инвестиции в страна-инвеститор в региона. Инвестициите са предимно в съседните страни – Сърбия, Румъния, Турция, Македония.
Постоянният координатор на ООН за България Нийл Буне посочи, че България трябва да обърне внимание и за привличане на инвестиции от Сингапур, Индия, Китай, Русия.

Световните преки чуждестранни инвестиции нарастват за втора поредна година e изводът на Световния доклад за инвестициите за 2006 г. Чуждестранните инвестиции в България за 2005 година са в размер на 2,223 млрд. долара, като се отчита известен спад спрямо 2004 година, когато те са били 3,443 млрд. долара.