18.08.2011

Българската минно-геоложка камара, член на КРИБ, чества 20-годишнина от учредяването си

На 18 август 2011 год.,  в деня на Успението на Св. Иван Рилски, считан за закрилник на българските миньори, за поредна година традиционно бе честван Националният ден на миньора и бе отбелязана 20-годишнината от учредяването на Българската минно-геоложка камара /БМГК/.

Българската минно-геоложка камара, колективен член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ, е национално представителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България, учредена през 1991 г. Тя обединява 115 дружества и организации от осем подбранша: "Добив на метални полезни изкопаеми", "Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални материали", "Добив на нефт и природен газ", "Въгледобив (твърди горива)", "Добив на инертни и строителни материали", "Добив на скално облицовъчни материали", "Геология", "Логистични дейности – наука, инженеринг, минно строителство, търговия и др".

По повод юбилея на Българската минно-геоложка камара, в рамките на тържествената част, браншовата организация отличи с колективни и персонални награди държавни институции, неправителствени организации, ръководители на компании в отрасъла и експерти за приноса им към развитието на минерално-суровинната индустрия.

С колективни отличия за принос в учредяването на БМГК със златен плакет и грамота бяха наградени фирмите: Ватия, Асарел-Медет, Тракия Ерем, Минстрой, Пирин Мрамор, Челопеч Майнинг.

За принос в минната индустрия със сребърен плакет и грамота Българската минно-геоложка камара награди Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ.

С персонални награди – сребърен плакет и грамота – бяха отличени членовете на Управителния съвет на КРИБ – Цоло Вутов и Кети Кирова, както и Лъчезар Цоцорков – член на Консултативния съвет на КРИБ и председателят на БМГК.

Бяха връчени награди за социалноотговорна компания в минерално-суровинната индустрия, награди за дружество с постигнати най-високи годишни резултати за 2010 год., както и награда за най-добър студент на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски".

По повод 20-годишнината на БМГК председателят на КРИБ Огнян Донев връчи почетния златен знак на КРИБ на председателя на Българската минно-геоложка камара и изпълнителен директора на Арасел-Медет инж. Лъчезар Цоцорков.

В израз на уважение към труда на българските миньори, минни специалисти и свързаните с тях професии с почетен златен знак на КРИБ Огнян Донев награди и управителя на "Геотехмин" ООД  Цоло Вутов по повод навършените наскоро 20 години от създаването на компанията. 

Гости на тържеството бяха министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, народният представител Иван Иванов, представители на синдикатите и други неправителствени организации.

Приветствия по повод 20-годишнината от учредяването на Българската минно-геоложка камара /БМГК/ бяха изпратени от Президента на РБългария Георги Първанов, министър председателя Бойко Борисов, министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, министъра на околната среда и водите Нона Караджова и др.

""""""""