11.03.2007

Български фирми за първи път участваха на Тератек и Енертек, организирани от КРИБ

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) съвместно с Международния център за диалог по околна среда и развитие (IDCED), Магдебург, организира посещение на 20-членна бизнес делегация в Германия и участие със самостоятелен щанд в специализираните изложения за екологична техника и услуги Тератек и за енергийна ефективност Енертек в Лайпциг от 5 до 11 март 2007 г.

Делегацията бе ръководена от изпълнителния директор на КРИБ Евгений Иванов, член на Консултативния съвет на IDCED. В нея участваха представители на големи фирми членове на КРИБ като "КЦМ" АД, Овергаз Инк" АД , "Овергаз Холдинг" АД , "Каолин" АД , "Елаците мед" АД, "Асарел Медет" АД, "Биотал България" ООД, а също така ВиК от Пловдив, Силистра, Шумен и Разград.

 "КЦМ" и "Асарел Медет" представиха постиженията си в областта на екологията и обработката на отпадъци в рудодобива и цветната металургия по време на двете специализирани заседания в Конгресния център на Лайпцигския панаир и на "Marktplatz der Maerkte".

Делегацията посети Квалификационния и демонстрационен център за децентрална техника за отпадни води (BDZ) в Лайпциг, общинското предприятие за чистота в Хале и сметищната отоплителна централа в Магдебург, където бе представа добрата европейска практика в областта на оползотворяване на отпадъците. Всеки участник в бизнес делегацията получи официален сертификат на IDCED.

Благодарение на ползотворното сътрудничество на КРИБ с IDCED бе създадена реална възможност за използване на полезно ноу-хау в областта на оползотворяване на отпадните продукти. Бизнес делегация от Саксония-Анхалт ще посети България през месец юни за възможно коопериране с фирми-членове на КРИБ в областта на опазване на околната среда и енергийната ефективност.