03.07.2007

Българският национален комитет на Международната търговска камара (МТК-България) бе приет за пълноправен член на организацията

На 3 юли 2007 г. на редовно заседание на Световния конгрес на Международната търговска камара (ICC), българският национален комитет на Международната търговска камара (МТК -България) бе приет за пълноправен член на организацията. Така за първи път България получава място и един глас в най-важния орган на МТК.

Основатели на МТК – България са: Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) – Гласът на българския бизнес; Софарма АД; Арома АД; Алфа финанс АД; Оргахим АД; Еврофинанс АД и адвокатска кантора "Събев и съдружници". Председател на МТК – България е г-н Огнян Донев, изпълнителен директор на Софарма Ад. Генерален секретар на МТК – България е г-н Асен Алексиев, съдружник в адвокатска кантора "Събев и съдружници".

Българският национален комитет ще бъде представител на МТК в България и ще може да номинира българския арбитър към международния арбитражен съд към МТК със седалище в Париж. МТК е най-престижната организация в областта на международната търговия и международните икономически отношения.

На снимката (отляво надясно): Председателят на МТК – България г-н Огнян Донев, председателят на МТК г-н Маркус Валенберг, генералният секретар на МТК – България г-н Асен Алексиев и изпълнителният директор на КРИБ г-н Евгений Иванов