06.06.2007

Банковите институции могат да участват в оценяване на проектите по европейските Структурни и Кохезионен фондове

Банковите институции в България могат да участват в оценяването на проекти по европейските Структурни и Кохезионен фондове. Това обясни Атанас Кирчев, директор на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката и енергетиката, по време на семинар, организиран от КРИБ на 6 юни 2007 г. в Русе, като част от кампанията "Бъдете активни" на Министерството на финансите.

В момента се водят преговори с банки, които да осигуряват инвестиционна подкрепа за предприятия, а в последствие ще оценяват предложените бизнес планове. При успех на преговорите с банковите институции, на тях ще бъде представен рамков договор за изпълнение на ОП "Конкурентоспособност". Банките ще оценяват финансовата стабилност на кандидата, бизнесплана му и при коректното му представяне ще финансират проекта. След това проектът се представя в управляващия орган на Конкурентоспособнст за дооценяване и при успешното му подготвяне ще бъде възстановен кредита към банката от грантовите схеми по оперативната програма, обясни още Кирчев.

ОП "Конкурентоспособност" е една от 7-те оперативни програми, които най-пряко се отнасят до бизнеса. Програмата вече има собствена интернет страница – www.opcompetitiveness.bg – на която ще бъдат качвани всички документи и насоки, необходими за изпълнението й. На сайта ще бъдат публикувани и поканите за кандидатстване с проекти.

С приоритет в ОП "Конкурентоспособност" ще стартират 3 грантови схеми – за технологично стартиращи фирми, схема за технологична модернизация на предприятията и схема за управление на качеството. Не по-късно от месец септември ще бъдат обявени официално първата и втората грантова схема, съобщи още Кирчев. Схемата за безвъзмездна помощ за техническа модернизация на предприятията е от особена важност за малкия и среден бизнес. Предвиждаме 30-40% от целия ресурс на програмата да бъде заделен за това, което се равнява на близо 400 млн.евро, каза Кирчев.