13.05.2011

БАТЕЛ и GIRP дискутираха вредата от фалшифицираните медикаменти на среща в КРИБ

На 13 май 2011 г. в централата на КРИБ се проведе среща, на която Българска асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ), член на КРИБ, съвместно с Европейската асоциация на фармацевтичните търговци на едро (GIRP) дискутираха новото европейско законодателство и проблемите с фалшифицирането на лекарства.

Президентът на GIRP Рене Джени и изпълнителният директор Моника Дерекю-Поа приветстваха приемането на директивата за фалшифицирани лекарства от Европейския парламент. Според тях това ще бъде значителна стъпка напред, гарантираща безопасността на пациентите.

"БАТЕЛ в качеството си на неправителствена организация e изцяло насочена към опазване здравето на пациента и съдейства за налагането на европейските разпоредби, касаещи фармацевтичния отрасъл", каза Димитър Димитров, председател на БАТЕЛ. Според него е необходимо да се създаде регистър за лекарства, за да се гарантират прозрачност на процеса, както и да се защитят правата и безопасността на всички по веригата.

Асоциацията е създадена на основата на споделени професионални и идейни интереси в областта на търговията на едро с лекарства с цел повишаване стандарта на качество в сферата на здравеопазването. БАТЕЛ е член на Европейската Асоциация на Фармацевтичните Търговци на Едро (GIRP), чиято основна роля е да обединява търговците на едро с лекарства в Европа. БАТЕЛ е учредена по инициатива на "Софарма Трейдинг" АД, "Либра" ЕАД и "Консумфарма" ООД – компании с над 80% пазарен дял в дистрибуцията на лекарствени препарати, покривани с публични средства. Основната й цел е да работи за по-справедливото и прозрачно предоставяне на услуги във фармацевтичния сектор в България. БАТЕЛ също така цели по-добра защита интересите на крайния потребител. Основните цели на асоциацията са гарантиране на най-високите професионални стандарти на работа в сектора на здравеопазването и посъвместно въвеждане на стандартите на Добрата дистрибуторска практика; повишаване стандартите на отговорното опазване на здравето на пациента в България чрез премахване на незаконните практики в сектора и нерегламентираното разпространение на медикаменти; синхронизация на българското законодателство и практики със стандартите и директивите на Европейския съюз.

"Българското правителство вече видя, че фармацевтичният сектор е един от локомотивите забългарската икономика. С течение на годините фармацията доказа, че не се влияе от кризи, напредва с добри темпове и то без каквато и да е институционална подкрепа. Със собствени сили ние градим нови мощности, отговаряме на европейските стандарти и т.н. Това е, което Европа очаква от нас. А не самосъжаление и липса на пари. Няма бъдеще в една пасивна позиция, да очакваме някой да ни съжали, че сме бедни. Ние трябва да инвестираме в нашето бъдеще", коментира Огнян Донев, изпълнителен директор на "Софарма" АД и председател на КРИБ.

""