Браншови новини

» » Успешно въвеждане на доброволното етикиране отчитат от пивоварния бранш

Успешно въвеждане на доброволното етикиране отчитат от пивоварния бранш

Успешно въвеждане на доброволното етикиране отчитат от пивоварния бранш

Европейските пивовари отчетоха отново своя напредък за доброволното етикетиране на пивото с данни за съставките и енергийната му стойност по време на традиционната есенна среща на сектора в Брюксел. Точно преди две години всички национални асоциации на производителите на бира в ЕС, (включително Съюза на пивоварите в България - СПБ) подписаха Меморандум за разбирателство с Европейската комисия за поставяне на списък на съставките и енергийната стойност върху всички бирени опаковки до 2022 г. От Пивоварите на Европа съобщиха, че средносрочните цели за доброволното етикетиране на пенливата напитка вече са надхвърлени. 93% от бирите в ЕС имат информация за съставките, а над 45 милиарда бирени бутилки и кенове са с данни за калориите. 

Българският бирен пазар също отчита успешното въвеждане на добрите практики за етикетиране. Мониторингът на СПБ показва, че всички производителите на бира в страната поставят върху бутилките и кеновете си списък  на съставките, а членовете на СПБ предоставят и калорийното  съдържание за 100 мл. на продуктите си. На практика това означава, че 100% от произвежданата в  страната бира, а в количествено измерение над 530 милиона бирени опаковки у нас, съдържат тази информация в полза на българските потребители.

,,Пивоварите на Европа и националните бирени организации от пет години изпълняваме ангажимента си за етикетиране на произвежданите в ЕС бири. Нека подчертаем, че това не е регулаторно изискване, а доброволно изпълнение на Регламента за предоставяне на хранителна информация на потребителите (Регламент 1169/2011 на ЕС). Въпреки негативите от пандемичната обстановка, в този ангажимент на индустрията продължават да се влагат  милиони евро инвестиции за изследвания, опаковки и етикети. Ние искаме клиентите ни да знаят, какво съдържат различните марки пиво и да сме максимално прозрачни и отговорни в  предоставянето на тази информация.”, заяви Пиер Оливие-Бержерон, генерален секретар на Пивоварите на Европа.

Продължаващото сътрудничество на пивоварния сектор с Европейската комисия и публичната отчетност на бранша са изцяло в полза на консуматорите. През юни 2021 г. еврокомисарят по здравеопазването Стела Кириакидис приветства Пивоварите на Европа за изпълнението на целите за доброволното етикетиране на бирата, като подчерта, че постигнатият напредък е надминал очакванията..

В този дух на прозрачност и отговорност, Пивоварите на Европа се присъединиха и към новия европейски ангажимент за подкрепа на прехода към устойчиви хранителни системи, като  подписаха Кодекс за поведение на ЕС за отговорни стопански и търговски практики в областта на храните. Този документ е ключов елемент от европейската стратегия „От фермата до трапезата”. Инициативата има за цел да стимулира производителите, преработвателите и търговците на храни и напитки да се ангажират доброволно и да комуникират информация в подкрепа на здравословното, балансирано и устойчиво хранене, включително чрез предоставяне на прозрачни продуктови данни на потребителите. А чрез подписването на Кодекса, Пивоварите на Европа, измежду които Съюзът на пивоварите в България – СПБ, изразяват своя про-активен подход в прилагането на всички европейски политики и практики в защита на потребителите.

,,В пълен синхрон с  тези саморегулаторни инициативи и подходи  е и актуализацията на Кодекса за отговорни търговски комуникации и етични стандарти на СПБ. В него към разширените правила за дигитален маркетинг добавяме и насоки за работа с инфлуенсъри в социалните мрежи. В глобален план от съвсем скоро те вече са част от ангажиментите за отговорни комуникации на мултинационалните бирени компании. На секторно ниво българските пивовари отново са новатори и  СПБ е първата браншова организация, която въвежда правила за маркетинг с инфлуенсъри.  “ коментираха от Съюза на пивоварите.