Събития

» » Представен бе проект на КРИБ за разработване на нови модели за дигитални умения

Представен бе проект на КРИБ за разработване на нови модели за дигитални умения

Представен бе проект на КРИБ за разработване на нови модели за дигитални умения

Проект на КРИБ „Разработване на нови модели за дигитални умения в отговор на предизвикателствата на бъдещия пазар на труда“ бе представен на пресконференция в централния офис на КРИБ на 30 септември 2021 г. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“, по процедура „Развитие на дигиталните умения“ Компонент 2, договор № BG05M9OP001-1.128-0003-C01.

Целите на процедурата са обвързани с определянето на специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица, в съответствие с развиващите се дигитални технологии по отделните сектори на икономиката в страната. Операцията ще спомогне работната сила да преодолее дисбалансите в областта на дигиталните знания и умения. Нейното осъществяване ще осигури връзката между необходимите знания и умения и изискванията на бъдещия пазар на труда. Участието на КРИБ като национално представителна работодателска организация и социален партньор ще има съществен принос за разработването и въвеждането на модели и практики, извлечени или тествани от реалния бизнес за преодоляване на различни предизвикателства пред заетостта, съвременния пазар на труда и дигитализацията.

„Като работодатели можем да кажем, че дигитализацията засяга всяка индустрия, променя позиционирането на лидерите на пазара и създава нови бизнес възможности. За да преодолеят конкуренцията, производителите трябва да преосмислят всеки аспект на своя бизнес, да се превърнат в цифрови предприятия и да се възползват от новите технологии във всяка фаза на тяхната работа - да намалят времето за развойна дейност, да увеличат ефективността на производството и да създадат нови бизнес възможности“, посочи Галя Петрова, координатор на проекта.

„Проектът се основава на цялостна концепция за подпомагане на работната сила, насочена към преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните знания и умения, посрещане на нуждите на пазара на труда в условията на конкурентна и развиваща се икономика от гледна точка на технологичното й развитие“, поясни Любослава Недялкова, експерт по проекта.

Проектът стартира на 1 септември 2021 г. и ще се изпълнява в рамките на 20 месеца. Партньори на КРИБ в изпълнението на проекта са Конфедерацията на независимите синдикати в България и Министерство на труда и социалната политика.