Позиции

» Позиции
Писмо до МОН относно промени в заплащането на учениците в дуалната система на обучение
12.02.2024

Изх.№ 6 /06.02.2024 г. ДО МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАНА...

Писмо на АОБР относно Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането
27.01.2023

ДО Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ КЪМ...

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност
16.11.2022

Изх. № 144-00-144 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА...

Становище на КРИБ по ЗИД на ЗКПО, внесен от Божидар Божанов и група н.п.
16.11.2022

Изх. № 143-00-143 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА...

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане
16.11.2022

Изх. № 140-00-140 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА...

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
16.11.2022

Изх. № 141-00-141 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА...

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове
16.11.2022

Изх. № 142-00-142 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА...

КРИБ подкрепя исканията на Камарата на строителите за спешна индексация на договорите с публични възложители
19.07.2022

Г- Н МИРОСЛАВ ИВАНОВ И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ...

Становище относно предвиждани промени в правната уредба на съдиите по вписванията
21.02.2022

ДО Г-Н МИЛЕН МАТЕЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО...

1 2 3 ...  21»