Позиции

» Позиции
Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност
16.11.2022

Изх. № 144-00-144 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА...

Становище на КРИБ по ЗИД на ЗКПО, внесен от Божидар Божанов и група н.п.
16.11.2022

Изх. № 143-00-143 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА...

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане
16.11.2022

Изх. № 140-00-140 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА...

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
16.11.2022

Изх. № 141-00-141 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА...

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове
16.11.2022

Изх. № 142-00-142 София 2 ноември 2022 год. Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА...

КРИБ подкрепя исканията на Камарата на строителите за спешна индексация на договорите с публични възложители
19.07.2022

Г- Н МИРОСЛАВ ИВАНОВ И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ...

Становище относно предвиждани промени в правната уредба на съдиите по вписванията
21.02.2022

ДО Г-Н МИЛЕН МАТЕЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО...

КРИБ подкрепя исканията на магазините, предлагащи нехранителни стоки
07.04.2021

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА ЗАМЕСТНИК...

Декларация на АОБР относно правната уредба на сумираното изчисляване на работното време
30.03.2021

По повод на съвместната декларация на синдикатите от 30.03.2021 г. относно сумираното...

Предложение за промяна на разпоредбата на чл.4, т.19 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
16.12.2020

Г-Н ПЛАМЕН НУНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД Г-ЖА...

1 2 3 ...  20»