Позиции

» Позиции
АКТ ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР: ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКО КОНКУРЕНТНА СОЦИАЛНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
29.03.2011

Европа трябва да предприеме активни и незабавни действия за увеличаване на работните места и...

НАЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРИЛАГАНЕТО НА ДИСТАНЦИОННА РАБОТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
28.03.2011

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ: Конфедерация на...

ВТОРА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ
06.10.2010

Национално представителните работодателски организации - Асоциация на индустриалния капитал в...

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ
05.10.2010

Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара - съюз на българския...

КРИБ изцяло застава зад позицията на БМГК относно находище "Великан"
01.10.2010

КРИБ изцяло застава зад позицията на Българската минно-геоложка камера, изразена в Отворено...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
19.07.2010

ДО Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ ...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ОТНЕМАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ
13.05.2010

По повод обявеното предстоящо отнемане на акредитацията на България за търговия с емисии по...

ПОЗИЦИЯ НА КРИБ ПО ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
26.04.2010

В последните месеци бизнесът нееднократно е насочвал вниманието на държавната администрация към...

« 15 16 17 18 19 ...  20»