Позиции

» Позиции
СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИ (НПРК) 2008-2012 г.
13.11.2009

След детайлно обсъждане на последния вариант на НПРК 2008-2012 г. със своите членове, които са...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИ (НПРК) 2008-2012 г.
13.11.2009

След детайлно обсъждане на последния вариант на НПРК 2008-2012 г. със своите членове, които са...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 г.
05.11.2009

За разлика от предходни години, предложеният проект на Закон за държавния бюджет на Република...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ТРУД В РАМКИТЕ НА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА
26.10.2009

Предложението официално е внесено на редовно заседание на НСТС на 26 октомври 2009 г. и...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТОЗАКОНИТЕ КАСАЕЩИ ДАНЪЧНАТА СФЕРА
20.10.2009

Политиката на ниски ставки на преките данъци доказа своята целесъобразност и се надяваме тя да...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПОВОД ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА БФИЕК ДО МЕДИИТЕ
26.09.2009

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепя изцяло позицията на...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕКОЛОГИЧНИ СДРУЖЕНИЯ ЗА ОТМЯНА НА ИЗДАДЕНИ ОТ МОСВ РАЗРЕШИТЕЛНИ
23.09.2009

От встъпването си в длъжност през юли новото ръководство на МОСВ в лицето на министър Нона...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА МС ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДНОСРОЧНА ФИСКАЛНА РАМКА И ОСНОВНИ ДОПУСКАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2010-2013
09.09.2009

Във връзка с проекта на Средносрочна финансова рамка и основни допускания за периода 2010-2013,...

« 15 16 17 18 19 »