Позиции

» Позиции
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ЗА СПЕШНО ПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ОГРАНИЧАВАНЕ РЪСТА НА БЕЗРАБОТИЦА
05.08.2009

Предложенията на КРИБ за приемане на спешни мерки за стабилизиране на пазара на труда и...

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УС НА КРИБ ПО ПОВОД БЪРЗОТО И УСПЕШНО СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
17.06.2009

Управителният съвет на КРИБ поздравява новата управляваща политическа формация ГЕРБ и народните...

ОЦЕНКА НА КРИБ ЗА РЕАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИЗАТА - май 2009
21.05.2009

Данните за първото тримесечие на 2009 г. очертават затвърждаващо се влошаване на икономическата...

КРИБ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА БФИЕК ОТНОСНО ЦЕНИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ
01.04.2009

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ подкрепя изцяло следните...

ОЦЕНКА НА КРИБ ЗА РЕАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИЗАТА - март 2009 г.
30.03.2009

Приспособяването на икономиката започва да се развива съобразно прогнозите на МВФ. В основния...

В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА ТРЯБВА ДА НАМАЛЯВАМЕ РАЗХОДИТЕ И ДА ПОДПОМАГАМЕ ИНВЕСТИЦИИТЕ
19.03.2009

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) счита, че не е оправдано в...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КРИБ КЪМ КОНСУЛТАТИВНИЯ АНТИКРИЗИСЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
18.02.2009

КРИБ прави следните нови предложения в допълнение на мерките, предложени от КРИБ, по време...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ
11.02.2009

По повод предоставения ни проект за Национален план за разпределение на квоти (НПРК) за периода...

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КРИБ И АМЕРИКАНСКАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА ВЪВ ВРЪЗКА С ГАЗОВАТА КРИЗА
06.02.2009

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ и Американската търговска...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ЗА АНТИКРИЗИСЕН ПЛАН ЗА БЪЛГАРИЯ
05.02.2009

1. КРИБ изгражда своята стратегия за преодоляване на последствията от световната криза върху...

« 16 17 18 19 »