Позиции

» Позиции
ПРЕПОРЪКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОРА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
02.04.2010

СЪДЪРЖАНИЕ I. УВОД А. Встъпителна част Б. Основни позиции /проблеми/...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
10.12.2009

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) е обезпокоена от изготвения...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
10.12.2009

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) е обезпокоена от изготвения...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ЕВЕНТУАЛЕН МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
10.12.2009

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изразява безпокойство от...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИ (НПРК) 2008-2012 г.
13.11.2009

След детайлно обсъждане на последния вариант на НПРК 2008-2012 г. със своите членове, които са...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИ (НПРК) 2008-2012 г.
13.11.2009

След детайлно обсъждане на последния вариант на НПРК 2008-2012 г. със своите членове, които са...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 г.
05.11.2009

За разлика от предходни години, предложеният проект на Закон за държавния бюджет на Република...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ТРУД В РАМКИТЕ НА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА
26.10.2009

Предложението официално е внесено на редовно заседание на НСТС на 26 октомври 2009 г. и...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТОЗАКОНИТЕ КАСАЕЩИ ДАНЪЧНАТА СФЕРА
20.10.2009

Политиката на ниски ставки на преките данъци доказа своята целесъобразност и се надяваме тя да...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПОВОД ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА БФИЕК ДО МЕДИИТЕ
26.09.2009

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепя изцяло позицията на...

« 16 17 18 19 20 »