Позиции

» Позиции
СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕКОЛОГИЧНИ СДРУЖЕНИЯ ЗА ОТМЯНА НА ИЗДАДЕНИ ОТ МОСВ РАЗРЕШИТЕЛНИ
23.09.2009

От встъпването си в длъжност през юли новото ръководство на МОСВ в лицето на министър Нона...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА МС ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДНОСРОЧНА ФИСКАЛНА РАМКА И ОСНОВНИ ДОПУСКАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2010-2013
09.09.2009

Във връзка с проекта на Средносрочна финансова рамка и основни допускания за периода 2010-2013,...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ЗА СПЕШНО ПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ОГРАНИЧАВАНЕ РЪСТА НА БЕЗРАБОТИЦА
05.08.2009

Предложенията на КРИБ за приемане на спешни мерки за стабилизиране на пазара на труда и...

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УС НА КРИБ ПО ПОВОД БЪРЗОТО И УСПЕШНО СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
17.06.2009

Управителният съвет на КРИБ поздравява новата управляваща политическа формация ГЕРБ и народните...

ОЦЕНКА НА КРИБ ЗА РЕАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИЗАТА - май 2009
21.05.2009

Данните за първото тримесечие на 2009 г. очертават затвърждаващо се влошаване на икономическата...

КРИБ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА БФИЕК ОТНОСНО ЦЕНИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ
01.04.2009

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ подкрепя изцяло следните...

ОЦЕНКА НА КРИБ ЗА РЕАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИЗАТА - март 2009 г.
30.03.2009

Приспособяването на икономиката започва да се развива съобразно прогнозите на МВФ. В основния...

В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА ТРЯБВА ДА НАМАЛЯВАМЕ РАЗХОДИТЕ И ДА ПОДПОМАГАМЕ ИНВЕСТИЦИИТЕ
19.03.2009

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) счита, че не е оправдано в...

« 17 18 19 20 »