Позиции

» Позиции
ВТОРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА
16.09.2008

Във връзка с внесения в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА
16.07.2008

Във връзка с внесения в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ТРУД В РАМКИТЕ НА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА
10.07.2008

Предложението официално е депозирано на вниманието на народните представители в Комисията...

« 18 19 20