Позиции

» Позиции
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КРИБ КЪМ КОНСУЛТАТИВНИЯ АНТИКРИЗИСЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
18.02.2009

КРИБ прави следните нови предложения в допълнение на мерките, предложени от КРИБ, по време...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ
11.02.2009

По повод предоставения ни проект за Национален план за разпределение на квоти (НПРК) за периода...

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КРИБ И АМЕРИКАНСКАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА ВЪВ ВРЪЗКА С ГАЗОВАТА КРИЗА
06.02.2009

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ и Американската търговска...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ЗА АНТИКРИЗИСЕН ПЛАН ЗА БЪЛГАРИЯ
05.02.2009

1. КРИБ изгражда своята стратегия за преодоляване на последствията от световната криза върху...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 г.
12.11.2008

За разлика от предходни години, тази година предложеният проект на Закон за държавния бюджет на...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТА ЗА ЗИД НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
10.11.2008

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България по принцип подкрепя изпратения от...

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА КРИБ, КНСБ, КТ ПОДКРЕПА И БТПП ОТНОСНО ИСКАНЕТО ЗА ПРОМЯНА НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ
18.09.2008

От 2007 г. се установи практика всяко тримесечие Булгаргаз да предлага увеличение на цената на...

ВТОРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА
16.09.2008

Във връзка с внесения в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса...

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА
16.07.2008

Във връзка с внесения в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ТРУД В РАМКИТЕ НА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА
10.07.2008

Предложението официално е депозирано на вниманието на народните представители в Комисията...

« 18 19 20