Позиции

» Позиции
ПОЗИЦИЯ на национално представителните работодателски организации (НПРО) по законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
14.03.2016

ПОЗИЦИЯ на национално представителните работодателски организации (НПРО) по законопроект за...

Проект на ЗИД на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
02.03.2016

Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител
19.02.2016

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,...

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
12.02.2016

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА...

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
10.02.2016

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА...

Проект на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
14.12.2015

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,...

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 554-01-180, внесен от Георги Кадиев на 19.11.2015 год.
30.11.2015

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА...

Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване
20.11.2015

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА...

Проект на Закон за счетоводството, № 502-01-64, внесен от Министерския съвет на 29.07.2015 г.
28.10.2015

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ...

Въвеждане на нови данъци
28.10.2015

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,...

« 2 3 4 5 6 ...  19»