Позиции

» Позиции
Проект на Закон за счетоводството, № 502-01-64, внесен от Министерския съвет на 29.07.2015 г.
28.10.2015

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ...

Въвеждане на нови данъци
28.10.2015

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,...

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната през 2016 г.
28.10.2015

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,...

Проект на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 год.
28.10.2015

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,...

Позиция на КРИБ относно електроенергийните предизвикателства
23.10.2015

Позиция на КРИБ относно електроенергийните предизвикателства.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител
29.09.2015

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративно подоходно облагане
29.09.2015

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,...

ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове
10.09.2015

ЗИД на Закона за акцизите и дънчните склодове В продължение  на поредицата от...

Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане
24.08.2015

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА...

« 3 4 5 6 7 ...  19»