Позиции

» Позиции
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
10.02.2016

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА...

Проект на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
14.12.2015

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,...

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 554-01-180, внесен от Георги Кадиев на 19.11.2015 год.
30.11.2015

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА...

Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване
20.11.2015

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА...

Проект на Закон за счетоводството, № 502-01-64, внесен от Министерския съвет на 29.07.2015 г.
28.10.2015

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ...

Въвеждане на нови данъци
28.10.2015

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,...

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната през 2016 г.
28.10.2015

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,...

Проект на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 год.
28.10.2015

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,...

Позиция на КРИБ относно електроенергийните предизвикателства
23.10.2015

Позиция на КРИБ относно електроенергийните предизвикателства.

« 3 4 5 6 7 ...  20»