Позиции

» Позиции
ОБРЪЩЕНИЕ на Национално представителни организации на работодателите до политическите сили, държавните институции и гражданите
16.11.2016

Уважаеми сънародници, Проведените избори за президент на Република България доведоха до...

ДЕКЛАРАЦИЯ на КРИБ Перник
11.11.2016

С настоящото ние, членовете на КРИБ Перник, изразяваме нашата подкрепа по заявената от ...

ПОЗИЦИЯ НА КРИБ относно планове за управление на речните басейни 2015 – 2021
15.07.2016

Позиция на КРИБ относно планове за управление на речните басейни 2015 – 2021 и...

ПОЗИЦИЯ на национално представителните работодателски организации (НПРО) по законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
14.03.2016

ПОЗИЦИЯ на национално представителните работодателски организации (НПРО) по законопроект за...

Проект на ЗИД на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
02.03.2016

Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител
19.02.2016

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,...

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
12.02.2016

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА...

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
10.02.2016

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА...

Проект на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
14.12.2015

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,...

« 3 4 5 6 7 ...  20»