Позиции

» Позиции
Позиция на КРИБ по внесения за обсъждане в НСТС законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда
12.05.2015

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА...

Позиция на КРИБ, относно дискутираните предложения в междуведомствена работна група (МРГ), създадена със Заповед Р-7 от 9.01.15 г.
24.04.2015

Г-ЖА ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА РАБОТНА ГРУПА ОТНОСНО:...

Позиция на КРИБ по предложение за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
23.03.2015

Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ...

« 5 6 7 8 9 ...  19»