Позиции

» Позиции
Позиция на КРИБ по публикувания за обществено обсъждане Законопроект за обществените поръчки
15.05.2015

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ИКОНОМИКАТА...

Позиция на КРИБ по внесения за обсъждане в НСТС законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
12.05.2015

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА...

Позиция на КРИБ по внесения за обсъждане в НСТС законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда
12.05.2015

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА...

Позиция на КРИБ, относно дискутираните предложения в междуведомствена работна група (МРГ), създадена със Заповед Р-7 от 9.01.15 г.
24.04.2015

Г-ЖА ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА РАБОТНА ГРУПА ОТНОСНО:...

« 5 6 7 8 9 ...  19»