Регионални новини

» » КРИБ награди 33 фирми от област Хасково за социално отговорен бизнес

КРИБ награди 33 фирми от област Хасково за социално отговорен бизнес

КРИБ награди 33 фирми от област Хасково за социално отговорен бизнес

На 24 март 2016 г., в залата на Областна администрация  Хасково, се проведе Четвъртата официална церемония за връчване на наградите-грамоти на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) - "Гласът на българския бизнес" за "Социално отговорна компания - партньор на община" за изтеклата 2015 г. в област Хасково. Наградата е ежегодна и се връчва на официална церемония в гр. Хасково.

И тази година инициативата се осъществи съвместно с ръководствата на всичките 11 общини от областта, номинирали за наградата общо 33 компании, които работят на тяхна територия и имат изключително голям социален принос в областта на развитието на корпоративната социална отговорност за 2015 г.  

Наградите връчи зам. председателят на КРИБ  инж. Иван Бойков.

Сред официалните гости бяха зам. председателят на 43-то Народно събрание на Република България Иван Иванов, Васил Вълчев - Генерален консул на РБългария в Одрин, Марина Стефанова - Изп.директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Петър Ганев - Институт за пазарна икономика, Баръш Йеничери - търговско аташе към Генералното консулство на Република Турция в Пловдив, Станислав Дечев - областен управител на област Хасково. Присъстваха също кметове на общини, ръководители на регионални и общински структури в област Хасково.

Специалните награди на КРИБ за 2015 г. бяха за „Глобъл Линк” ООД гр. Свиленград за социално отговорна компания, допринесла за положителната промяна в облика на град Свиленград и за „Каменица“ АД за социално отговорна компания, която подпомага устойчивото развитие и подобрява бизнес климата в област Хасково. Наградите връчиха зам. председателят на 43-то Народно събрание Иван Иванов и областният управител на област Хасково Станислав Дечев.

Наградените фирми по общини са: Маджарово: ПИМ - Хасково, филиал Маджарово, „Корект” ЕООД - с. Долни Главанак, община Маджарово. Минерални бани: "България алфа" ЕАД - София. Стамболово: СНЦ“Арда-2003“ Стамболово, „Сокотаб“- с.Радиново, обл.Пловдив, „Бял текс“ ЕООД-с.Бял кладенец. Ивайловград: ЕТ“Мирослав Хусков“- с.Плевун, ТП „Държавно горско стопанство“- Ивайловград , „Агро Трейд Къмпани“ ЕООД - Пловдив. Симеоновград: "Строй ГСТ" ЕООД- Димитровград. Любимец: "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Любимец" ЕООД, „Агро Омега“ ЕООД, ЕТ“Христо Николов“.Тополовград: „Каолин“ АД– Обогатителна фабрика с.Устрем, Югоизточно държавно предприятие Териоториално поделение -Тополовград ЮИДП ТП -ДЛС Тополовград, ЕТ „Сарабашев-М“, ЕТ „Баена -Атанас Баев“.  Свиленград:„Стелман“ ООД, ЕТ“НИЛ-Никола Динков“, Многопрофилна болница за активно лечение ЕООД, „Паша Ентъртеймънт“ ЕАД, „Глобъл Линк“ ООД. Харманли: „Фемили 5“ ООД. Димитровград: „МИТ-90“ ООД, „Каолин“ АД, „Монтаж Инженеринг“ ЕООД, „Инженер Тодоров“ ЕООД, „Неохим“ АД. Хасково: „Каменица“ АД, ЕВН България, район Хасково, „ПИМ“ ООД Хасково, „Донидо“ АД, „Еском“ ООД.


25.03.2016