Регионални новини

» » КРИБ награди 44 фирми от област Хасково за социално отговорен бизнес

КРИБ награди 44 фирми от област Хасково за социално отговорен бизнес

КРИБ награди 44 фирми от област Хасково за социално отговорен бизнес

На 24 март 2015 г., в гр. Хасково, хотел „Ретро” се проведе Третата официална церемония по връчването на наградите-грамоти на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) - "Гласът на българския бизнес" за "Социално отговорна компания - партньор на община" за изтеклата 2014 г. в област Хасково. Наградата е ежегодна и се връчва на официална церемония в Хасково.

Тази година инициативата се осъществи съвместно с ръководствата на всички 11 общини от областта, номинирали за наградата общо 40 компании, работещи на тяхната територия, с изключително голям социален принос в областта на развитието на корпоративната социална отговорност за 2014 г.

Наградите връчи зам. председателят на КРИБ инж. Иван Бойков.

Сред официалните гости бяха зам. председателят на 43- тото Народно събрание на Р България Иван Иванов, зам. министърът на икономиката Любен Петров, Борислав Димитрачков, директор Дирекция "Развитие и интернационализация на малките и средни предприятия" в Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Маджиде Ахмедова, зам. изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, Баръш Йеничери, търговски аташе към генералното консулство на Република Турция в Пловдив. Присъстваха също кметове на общини, ръководители на регионални и общински структури в област Хасково, регионални представители на КРИБ.

За първи път тази година към инициативата се присъедини и областна администрация Хасково, която отличи две фирми: ЕТ "Тано - Николай Траилов"  и "Ния - Милва" ЕООД, които работят в сферата на социалните услуги и създаването на заетост за хора с увреждания. Грамотите връчи заместник-областният управител Милена Рангелова.

Специалните награди на КРИБ за 2014 г. бяха за „Неохим” АД за социално отговорна компания, подпомагаща устойчивото земеделие в България и за "Дивата ферма", с. Горно поле, община Маджарово за социално отговорна компания, развиваща устойчиво биоземеделие и фермерство. Наградите връчиха зам. председателят на 43- тото Народно събрание Иван Иванов и зам. министърът на икономиката Любен Петров.

Наградените фирми по общини са: Маджарово: ПИМ Хасково - филиал Маджарово, Природозащитен център "Източни Родопи" на Българското дружество за защита на птиците, "Дивата ферма" с. Горно поле. Минерални бани: "България алфа" ЕАД - София, "Топликос" ООД - Димитровград, "Зенит 2005" ООД Хасково. Стамболово: "Бял текс" ЕООД с. Бял кладенец, "Сокотаб" с. Радиново, обл. Пловдив, Сдружение с нестопанска цел "Арда-2003" Стамболово. Ивайловград: Общинско предприятие "Спектър", Елком АМ" ЕООД, "МВ - 2008" ЕООД. Симеоновград: "Строй ГСТ" ЕООД- Димитровград, Ангел Бонев- Земеделски производител-Харманли. Любимец: "Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Любимец" ЕООД, "Мелничен комплекс" Любимец към "Хлебна промишленост" АД - Харманли, "Фаворит машинекс" ООД.
Тополовград: Акционерно дружество "Каолин" - Обогатителна фабрика с. Устрем, Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение - Държавно ловно стопанство Тополовград, "Трайд и синове" ЕООД Тополовград, ЕТ "Понрад - Георги Панайотов" - Тополовград, "Равидон" ЕООД София. Свиленград: ЕТ "НИЛ - Никола Динков"- Свиленград, "Ангел Сарандиев 2010" ЕООД- Свиленград, "ПРИНЦЕС Свиленград" ЕАД, "Бойдеви" ЕООД- Свиленград. Харманли: "Даниел Фешън" ООД- Харманли, "Харманлийска керамика" АД- Харманли. Димитровград: "Пролет" ЕООД, "Анита" ЕООД, "Алес" ООД, "Ти Ви Груп" ООД, "Дуветика" ЕАД. Хасково: EVN България - район Хасково, ПИМ ООД Хасково, Строителна фирма "Аква 3" ООД, "Водно строителство - Хасково" АД, "Класик такси" ЕООД Хасково, ЕТ "Делена - Делян Делчев" - Хасково, "Мир" АД - Хасково.