Представители на КРИБ в Регионалните съвети за развитие

Представители на КРИБ в Регионалните съвети за развитие

Северозападен район 

Инж. Марин Радевски
Председател на КРИБ Ловеч
тел: 0888689010
e-mail:  m.radevski@kalinel.comimobili@abv.bg
Адрес: гр. Троян, ул. Лакарица №2, Калинел ООД

Северен централен район 

проф. д-р Христо Бонджолов
Председател на КРИБ Велико Търново
тел.:062/ 620189; 620162;/ 31106
e-mail: mbox@uni-vt.bg, rector@uni-vt.bg, gs@uni-vt.bg ; bondjolov@abv.bg;
Адрес: ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" ул. Т. Търновски 2, елико Търново 5000

Североизточен район

Галина Митева
Председател на КРИБ Добрич
тел.: 0887348028
e-mail: krib_dobrich@abv.bg; glnmtv@gmail.com,
Адрес: гр. Добрич, ул. "Независимост" № 14 офис 504

Югоизточен район 

Николай Георгиев
Председател на ОС на КРИБ Ямбол,
тел.: 0878971124

Офелия Василева - координатор
e-mail: yambol_register@ksb.bg​

Адрес: ИПК Светлина АД, ул. Милин Камък 8, Ямбол 8006

Югозападен район

Борис Борисов
Председател на ОС на КРИБ София, член на Управителния съвет на КРИБ, изпълнителен директор на Доверие - Обединен Холдинг АД
тел. 02/ 40551650885266244,
e-mail: dkoleva@sopharma.bgoffice@ceibg.bg,
Aдрес: София 1756, Софарма Тауърс, кула А, етаж 7, ул. "Лъчезар Станчев”, №5.

Южен централен район

Елза Маркова
Председател на ОС на КРИБ Пловдив,
тел./ факс 032 / 606 303; 032 / 606 444; 0888 98 48 48,
e-mail: elza_markova@bella.bg,
Адрес: "Белла България" АД, ул. Нестор Абаджиев 37, Пловдив 4000