Представители на КРИБ в Регионалните съвети за развитие

Представители на КРИБ в Регионалните съвети за развитие

Северозападен район 

Г-н Димитър Йорданов Чукарски
Председател на КРИБ Ловеч
тел: 0882400004
e-mail:  d.chukarski@lomskopivo.com
Адрес: гр. Лом 3600, ул. Александър Стамболийски 43, Ломско Пиво АД

Северен централен район 

проф. д-р Христо Бонджолов
Председател на КРИБ Велико Търново
тел.:062/ 620189; 620162;/ 31106
e-mail: mbox@uni-vt.bg, rector@uni-vt.bg, gs@uni-vt.bg ; bondjolov@abv.bg;
Адрес: ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" ул. Т. Търновски 2, елико Търново 5000

Североизточен район

Г-н Светлин Стоянов
тел./факс: 052 739721
e-mail:  svetlin@dolphin1.bgoffice@dolphin1.bg
Адрес: МТГ Делфин АД, ул. „Дръзки” №8, гр. Варна

Югоизточен район 

Николай Георгиев
Председател на ОС на КРИБ Ямбол,
тел.: 0878971124
Офелия Василева - координатор
e-mail: yambol_register@ksb.bg​

Адрес: ИПК Светлина АД, ул. Милин Камък 8, Ямбол 8006

Югозападен район

Г-н Георги Милев
тел.: 0888 810 826
Таня Бегова – Координатор
тел.: 0899996639

e-mail: office@krib-pernik.com
Aдрес: Петролна база, с. Драгичево, общ. Перник 2300, п. к. 2351

Южен централен район

Елза Маркова
Председател на ОС на КРИБ Пловдив,
тел./ факс 032 / 606 303; 032 / 606 444; 0888 98 48 48,
e-mail: elza_markova@bella.bg,
Адрес: "Белла България" АД, ул. Нестор Абаджиев 37, Пловдив 4000